Zorgen

Bel ons voor een gesprek 0496 84 93 84
Thuisverpleging De Klaver

ZORGEN

Thuisverpleging De Klaver beschikt over een team gespecialiseerde en zeer ervaren thuisverpleegkundigen die u kunnen bijstaan met diverse zorgen.

Dat kan gaan over hygiënische zorgen tot alle mogelijke door de arts voorgeschreven zorgen zoals het geven van inspuitingen, oncologische zorgen, sondages en dergelijke meer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in wondverzorging en palliatieve zorgverstrekking.

Hygiënische zorgen

Hulp nodig bij de dagelijkse verzorging? Wij komen bij u langs en kijken samen naar uw noden en verwachtingen omtrent hygiënische zorgen. Wij kunnen hulp bieden bij toilet aan lavabo, douche of zelfs in bed. We trachten op deze manier de zelfredzaamheid te bevorderen in het volle besef dat hulp vragen voor de patiënt een heel grote stap is. Vandaar dat we het eerste contact graag met de patiënt en de mantelzorger laten plaatsvinden om zo aan de wensen van alle partijen gehoor te geven.

De frequentie van de bezoeken worden besproken naar uw wensen en noden. In samenspraak met alle betrokkenen doen we beroep om samen te werken met andere hulpverleners. U heeft overigens geen toestemming of voorschrift van een arts nodig voor hygiënische zorgen.

Het toedienen van hygiënische zorg is een belangrijk moment in de zorg. We hebben een direct contact met de patiënt en zijn zo in staat om makkelijk problemen of zorgnoden te detecteren.

Inspuitingen

Een inspuiting krijgen is niet altijd een aangename ervaring. We proberen daarom eerst de patiënt gerust te stellen. Thuisverpleging De Klaver komt bij u langs voor alle mogelijke inspuitingen die door verpleegkundigen mogen gegeven worden en die via subcutane, intramusculaire of intraveneuze weg toegediend kunnen worden. Deze worden nooit gegeven zonder doktersvoorschrift.

Compressietherapie

Compressietherapie heeft als doel de doorbloeding in de benen te stimuleren. Door het gebruik van zwachtels, korte of lange rek of steunkousen wordt de bloeddoorstroming in de onderste ledematen gestimuleerd en gaan de patiënten minder last hebben van vochtophoping of oedemen. Een slechte doorbloeding kan ook aan de oorzaak liggen van aanslepende wonden. Via compressietherapie wordt de bloedvoorziening verbeterd en dus de genezing van de wonde gestimuleerd. Welke soort compressietherapie u nodig heeft wordt beslist in samenspraak met de arts.

Medicatie-box

Hebt u problemen met het voorbereiden van uw medicatie? Bent u al eens wat vergeetachtig?  Wij kunnen u helpen met het klaarzetten van uw medicatie. Wij doen dit met een medicatie-box  per 7 dagen en in samenspraak met de huisarts.

Oogindruppeling

Wanneer u een operatie aan de ogen achter de rug heeft, dan komen wij gedurende 30 dagen langs voor uw oogindruppeling.

Oncologische zorg

Wanneer u geconfronteerd wordt met kanker dan staat de wereld even stil. Voor de patiënt en zijn directe omgeving is dit allemaal zeer ingrijpend. We zien dat oncologische zorg zich stilaan meer en meer verplaatst naar de thuissituatie. Als thuisverpleegkundige hebben we een belangrijke functie in heel dit traject en kunnen we deze moeilijke tijd voor de patiënt aangenamer maken door zaken die vroeger vooral in het ziekenhuis plaatsvonden nu ook thuis te doen. De patiënt kan zo in zijn vertrouwde omgeving blijven. Wij houden contact met de behandelende arts zodat u steeds de beste zorgen krijgt.

Het verpleegtechnisch aspect is zeer belangrijk maar zo mogelijk nog belangrijker in het genezingsproces is de psychosociale  begeleiding van onze patiënt. Wij hebben een luisterend oor voor onze patiënten en zijn omgeving en trachten hen op deze manier bij te staan in het verwerkingsproces.

Chemotherapie

Chemotherapie wordt meestal gestart in het ziekenhuis. Deze wordt toegediend via de poortkatheter (‘port-à-cath’) en loopt meestal over 48u. Het afkoppelen en spoelen kan gebeuren door onze thuisverpleegkundige.

Poortkatheter

Poortkatheter of port-à-cath is een klein metalen reservoir onder de huid. Dit is met een slangetje verbonden met een groot bloedvat. Hij wordt geplaatst enkele centimeters onder het sleutelbeen. Dit wordt gedaan bij patiënten die in de toekomst veelvuldig moeten geprikt worden en/of waar het prikken zeer moeilijk is. Via deze weg kan er bloed afgenomen worden maar evenzeer producten worden toegediend zoals infuus, parenterale voeding, chemotherapie en bloedtransfusie.

Wanneer een poortkatheter gedurende een langere periode niet gebruikt wordt moet deze wel op frequente basis gespoeld worden. Hiervoor kan u terecht bij Thuisverpleging De Klaver.

Parenterale voeding

Totale parenterale voeding of TPN-voerding is voeding die wordt toegediend buiten het maagdarmstelsel, met name via de bloedbaan. Meestal maakt men hierbij gebruik van de poortkatheter.

Het is een kunstmatige voeding die alle voedingsstoffen bevat die ons lichaam nodig heeft. De samenstelling van deze voeding wordt individueel bepaald aan de hand van een aantal parameters. Lengte, gewicht, leeftijd, lichaamsactiviteit en aandoening. Deze wordt continu opgevolgd en aangepast waar nodig.

Het aan- en afsluiten van deze TPN-voeding gebeurt op vaste tijdstippen. Hiervoor kan u uiteraard terecht bij Thuisverpleging De Klaver

Infuustherapie

Wanneer u medicatie via een infuus dient te krijgen hoeft u hiervoor niet naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een infuus met magnesium of antibiotica. In samenspraak met uw behandelende arts plaatsen wij het infuus bij u thuis. Dit geeft u meer comfort en minder complicaties.

Sondevoeding

Mogelijk kan u door omstandigheden onmogelijk de nodige voedingsstoffen opnemen. De arts kan dan samen met het multidisciplinair team beslissen om over te gaan naar sondevoeding. Het is een totale voeding met alle nodige voedingstoffen, vitamines en mineralen. Zo vermijden we ondervoeding, wat het herstel zeer nadelig zou beïnvloeden. Deze voeding wordt rechtstreeks toegediend via de maag of dunne darm door middel van een sonde. Dit gebeurt door neus-maagsonde, peg-sonde of jejunostomie.

Sondages

We spreken over urineretentie wanneer iemand de blaas onvoldoende of niet kan ledigen. Dit kan een probleem van tijdelijke aard zijn, maar het kan evengoed een definitief probleem zijn.

Urineretentie vormt een risico voor urineweginfecties. Er kan dan beslist worden om de blaas te ledigen door middel van een blaas-sondage. Er zijn verschillende soorten blaas-sondages. Uw arts beslist welke sondage u nodig heeft. U  kan beroep op ons doen om een blaaskatheter te vervangen of te spoelen. Ook de suprapubische sonde die rechtstreeks via de buikwand in de blaas wordt ingebracht vervangen en  spoelen wij.

Bij een blaas-sondage wordt de urine opgevangen in een opvangzak of urinezak. Bij een vervanging van een dag en/of nachtzak moet deze altijd ontsmet worden aan het aanzetstuk om opstijgende infectie te voorkomen. Wij hechten erg veel belang aan de steriliteit die deze zorgen vragen.

Stomazorg

Een stoma is een kunstmatige uitgang in het lichaam. Men plaatst een stoma wanneer de ontlasting of urine het lichaam niet meer kunnen verlaten via de normale weg. We spreken van een colostoma (dikke darm), ileostoma (dunne darm) en urostoma (blaas). Elk van deze stoma ’s vraagt een specifieke verzorging waarvoor u bij ons terecht kan.