Visie

Bel ons voor een gesprek 0496 84 93 84
Thuisverpleging De Klaver

ONZE VISIE

Onze thuisomgeving is voor ieder van ons zowat de meest belangrijke plek, zeker voor oudere mensen. Het is de plaats waar we ons veilig en geborgen voelen.

Wanneer we als verpleegkundige voor het eerst bij een patiënt komen is dit dan ook een belangrijk en bijzonder moment. Daarom streven we in elk contact met een patiënt die zijn zorgen in onze handen legt steeds een aantal belangrijke waarden na.

1. Respectvol contact
2. Persoonlijke aanpak
3. Transparante communicatie
4. Wederzijds vertrouwen

Respect voor de patiënt en zijn autonomie

respect

Als thuisverpleegkundigen vinden we het belangrijk steeds de wensen en de autonomie van de patiënt te respecteren. Patiënten worden ouder waardoor ze rechtsreeks en onrechtreeks te maken krijgen met fysieke beperkingen. Door onze ervaring in de gezondheidszorg weten we dat het soms heel moeilijk ligt om deze beperkingen te aanvaarden. Vandaar dat we trachten een zorg op maat te plannen, rekening houdend met de gewoonten van de patiënt. Samen de juiste zorgplanning opmaken is daarbij van groot belang.
Wij maken tijd voor onze patiënten

persoonlijk

We stemmen onze zorg af op de wensen van de patiënt. Onze doelstelling en uitgangspunt is dat we trachten de patiënt zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven. Hoe slagen we daarin? Ouderen waarvan de fysieke en/of psychische toestand achteruit gaat begeleiden we met een persoonlijk zorgplan zodat wat ze nog kunnen zo lang mogelijk behouden blijft. Kwalitatieve zorg op maat, waarbij patiënten ons 24/7 kunnen bereiken.

Wij staan in voor professionele verpleegkundige zorg maar evengoed vinden wij het enorm belangrijk om met wat humor, een lach en een traan, een babbel of een tas koffie onze patiënten comfort te bieden. Tijd maken voor onze patiënten is voor Thuisverpleging De Klaver van het hoogste belang.

Eerlijkheid en transparantie in de relatie met de patiënt

transparant

Thuisverpleging de klaver staat voor eerlijkheid en transparantie. Wij vinden het heel belangrijk om een open relatie te hebben met de patiënt en zijn familie.

Daar wij heel dicht bij de patiënt staan kunnen wij in onze nauwe, dagelijkse contacten snel problemen of pijnpunten onderkennen. En daarover communiceren wij heel open en direct. Ook over het algemene verloop van een behandeling.

Méér dan gewoon respect voor het beroepsgeheim

vertrouwen

Wij hechten veel belang aan de vertrouwensband die we opbouwen met de patiënt en zijn omgeving. Als verpleegkundige zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim respecteren is een eerste stap om een vertrouwensband op te bouwen met de patiënt en zijn familie.

Deze vertrouwensband is belangrijk omdat we dan als team optimaal kunnen inspelen op de noden van onze patiënten, ook die noden die mensen moeilijk of niet durven uitspreken.