Wondzorg

Steeds een aangepaste verzorging

Wondzorg

Wat is een wonde?

We spreken over een wonde wanneer er een beschadiging is in het weefsel, de huid. Deze kan veroorzaakt zijn door een trauma of door een pathologische aandoening.

Men kan een onderscheid maken tussen chronische en acute wonden, chirurgische en traumatische wonden, brandwonden, druk-of doorligwonden, diabetische voet, skin tears of scheurwonden, oncologische wonden en wonden door vaataandoeningen zoals Ulcus Cruris.

Wondheling is een complex proces

Om een goede wondzorg te bekomen is het belangrijk dat een wonde de verschillende fasen van wondheling kan doorlopen. Alle factoren die een invloed kunnen hebben op het genezingsproces moeten grondig bekeken en opgevolgd worden. Vanuit onze jarenlange ervaring doen we dit multidisciplinair, in samenspraak met de behandelende geneesheer en eventueel andere zorgverstrekkers.

Het is overigens heel belangrijk dat een wonde deskundig en steriel behandeld wordt. Zo vermijden we infecties en eventuele andere complicaties.

Thuisverpleging De Klaver

Wondverzorging

ONZE SPECIALISATIES IN DE WONDZORG

Het team van Thuisverpleging De Klaver doorliep diepgaande opleiding en heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van allerhande soorten wonden.

 • Verzorging van een chirurgische wonde:
  • Abdominale wonde: appendectomie
  • Orthopedische wondzorg; knie- heupoperati
  • Esthetische Wondzorg: Borstreconstructie
  • Oncologische wondzorg
  • Diabetische wondzorg
  • Traumatische wondzorg
 • Verzorgen van Skin tears
 • Verzorgen van urogenitaalstelsel zoals supra pubische sonde
 • Decubituswonden of doorligwonden
 • Wonde met wiek na verwijderen van abces
 • Ulcera
 • Brandwonden

INVLOEDEN OP DE WONDGENEZING

Voeding – Een goede voeding is essentieel bij de wondheling. Wanneer het lichaam  te maken krijgt met wonden dan heeft het ook extra behoefte aan eiwitrijk voedsel. Als thuisverpleegkundige is het onze taak om de voedingstoestand van de patiënt op te volgen, te evalueren en eventueel bij te sturen. Bij grote wonden is er veel verlies van vocht dat moet aangevuld worden. Het is zeer belangrijk dat er voldoende water per dag opgenomen wordt (1,5 tot 2l water).

Leeftijd – Oudere mensen behoren tot de risicogroep. Bij deze groep van patiënten is er sprake van tragere wondgenezing door verschillende factoren die typerend zijn voor deze leeftijdscategorie. De huid is minder elastisch, het immuunsysteem werkt minder efficiënt en de doorbloeding van de kleinste bloedvaatjes is ook niet meer optimaal. Chronische aandoeningen zoals diabetes, multiple sclerose, veneuze insufficiëntie en atherosclerose kunnen de wondheling nog extra bemoeilijken.

Roken – Roken heeft een nadelige invloed op wondgenezing en bevordert infecties.

Medicatie – Bepaalde medicatie zoals bloedverdunners en corticosteroïden hebben een nadelige invloed op wondgenezing. Evenals chemotherapie dat een remmende invloed heeft op de celdeling en dus de wondgenezing kan belemmeren. Medicatie zoals antibiotica of vitamine kunnen dan weer een gunstig effect hebben op de wondheling.

Mobiliteit – Bewegen, actief of passief is zeer belangrijk en stimuleert de doorbloeding van de wonde.

Infectie – Aanwezigheid van een lokale infectie door bacteriën, andere micro organismen in een wonde, of algemeen infecties met koorts zoals een longontsteking kunnen de wondgenezing ook vertragen.